Kroemer, Herbert

Kroemer, Herbert, njemački i američki fizičar (Weimar, 25. VIII. 1928). Doktorirao u Göttingenu (1952). Radio na više sveučilišta u Njemačkoj. Profesor na sveučilištima Santa Barbara i Colorado (1968–76). Za razvoj poluvodičkih heterostruktura koje se rabe u optoelektronici podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 2000. sa Ž. I. Alferovom. Drugi dio Nobelove nagrade dobio je J. Kilby.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: