Matz, Rudolf

Rudolf Matz
Matz, Rudolf, hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog (Zagreb, 19. IX. 1901 – Zagreb, 21. III. 1988). Studirao u Zagrebu, srednjoškolski nastavnik, profesor violončela i komorne glazbe na Muzičkoj akademiji. Osnivač i voditelj pjevačkih zborova (Glazbeno društvo intelektualaca – GDI, Zagrebački komorni zbor, Zagrebački liječnici pjevači) i orkestralnih sastava (Zagrebački komorni orkestar, Zagrebački omladinski komorni orkestar – ZOKOR, Internacionalni omladinski komorni orkestar u Bayreuthu), dirigent Društvenog orkestra Hrvatskoga glazbenog zavoda, komorni glazbenik (violončelist u Zagrebačkom triju i gudačkim kvartetima različitih naziva). Obavljao niz društvenih dužnosti (glavni tajnik i predsjednik Hrvatskoga pjevačkog saveza), utemeljio i uređivao glazbena glasila (mjesečnik Hrvatska narodna pjesma, Glazbeni vjesnik), osnivač zadruge za promicanje narodne umjetnosti SKLAD, utemeljitelj i prvi predsjednik Udruženja muzičkih pedagoga Hrvatske. Organizirao u Zagrebu izdavačko odjeljenje Saveza kompozitora Jugoslavije – IZOD. Boravio u SAD-u, tamo vodio pjevačko društvo Preradović, organizirao festival Američko-hrvatskoga pjevačkog saveza u Chicagu, violončelist u triju Chicago Chamber. U mladosti pisao glazbene kritike, poslije objavio niz napisa u raznim publikacijama. U mladosti se bavio atletikom (prvak i rekorder na 100, 200 i 400 m). Dobitnik nagrada “Ivan Filipović” i “Vladimir Nazor” za životno djelo. U svojim skladbama povezivao narodne glazbene elemente s impresionističkim načelima. Skladao zborove (Faun, suita za mješoviti zbor, Tri pjesme iz dubrovačke renesanse), popijevke (24 pjesme na narodne tekstove za glas i klavir), komorna djela (4 gudačka kvarteta, Kvartet za 4 violončela, 2 sonate za violončelo i klavir, Barokni koncert). Instruktivna djela: Vježbe za solfeggio i diktat, Osnovna škola za klavir, Prve godine violončela.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: