Maxwell, James Clerk

James Clerk Maxwell
Maxwell, James Clerk, škotski fizičar (Edinburgh, 13. VI. 1831 – Cambridge, 5. XI. 1879). Jedan od najistaknutijih znanstvenika XIX. stoljeća. Smatra se utemeljiteljem kinetičke teorije plinova. S → L. Boltzmannom dao statističku jednadžbu koja opisuje raspodjelu brzina među molekulama plina (Maxwell-Boltzmannova distribucija, 1860). Poznat po statističkoj interpretaciji termodinamike. Točno predvidio prirodu Saturnovih prstenova (nisu posve ni čvrsti ni tekući, nego se sastoje od čestica koje čine stabilan sustav). Jedan od procjepa u Saturnovim prstenovima zove se Maxwellova pukotina. Najpoznatiji je po svojim istraživanjima elektromagnetskoga polja. Postavio pravilo za određivanje smjera magnetskoga polja što ga stvara protjecanje struje kroz vodič (pravilo desnoga vijka). Dao jednadžbe koje opisuju širenje elektromagnetskih valova (Maxwellove jednadžbe, 1864). Predvidio postojanje elektromagnetskoga zračenja, osim ultraljubičastog i infracrvenog, što se pokazalo točnim kada je → Heinrich Hertz eksperimentalno otkrio radiovalove (1888). Maxwellova teorija utjecala je na → A. Einsteina i specijalnu teoriju relativnosti. Mjerna jedinica magnetskoga toka u CGS-sustavu nosi njegovo ime.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: