Mayer, Julius Robert von

Julius Robert von Mayer
Mayer, Julius Robert von, njem. liječnik i fizičar (Heilbronn, 25. XI. 1814 – Heilbronn, 20. III. 1878). Liječnik u rodnom gradu. Odredio ekvivalent topline, tj. vezu utrošena mehan. rada i proizvedene topline (1842). Našao da padanje tijela neke mase s visine od 365 m odgovara zagrijavanju vode jednake mase od 0 °C na 1 °C. Otkrio zakon održanja energije (pripisuje se i H. Helmholtzu).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: