Mazarin, Jules

Jules Mazarin
Mazarin, Jules (tal. Giulio Raimondo Mazzarino), franc. kardinal i državnik tal. podrijetla (Pescina, Abruzzi, 14. VII. 1602 – Vincennes, 9. III. 1661). Sin sicilijanskog dvorjanina. God. 1634–36. papinski nuncij u Parizu. Kardinal od 1641. Nakon smrti kardinala Richelieua naslijedio ga na funkciji ministra. U vanj. politici sklopio za Francusku uspješan Westfalski mir (1648); Pirenejskim mirom 1659. dodatno ojačao međunar. položaj Francuske. Skršio otpor domaćega visokog plemstva i fronde, djelovao na jačanju sred. kralj. vlasti. Uspostavio temelje na kojima je bila zasnovana vlast kralja Luja XIV. i premoć Francuske u Europi. Poticao književnike i umjetnike. Osnovao i 1643. otvorio za javnost čuvenu knjižnicu u Parizu nazvanu po njemu Bibliothèque Mazarin; knjižnica je uskoro imala 45 000 sv. i postala najznačajnijom knjižnicom toga vremena.