Mažuranić, Antun

Antun Mažuranić
Mažuranić, Antun, hrv. književnik i jezikoslovac (Novi Vinodolski, 13. VI. 1805 – Zagreb, 18. XII. 1888). Priredio izdanja starih hrv. pisaca H. Lucića, M. Vetranovića i I. Đurđevića te Vinodolski zakonik. Djela: Kratak pregled stare literature hrvatske; Temelji ilirskoga i latinskoga jezika; Slovnica hèrvatska.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: