Mazzini, Giuseppe

Giuseppe Mazzini
Mazzini, Giuseppe, talijanski političar i revolucionar (Genova, 22. VI. 1805 – Pisa, 10. III. 1872). Pripadnik tajne udruge karbonara (od 1827); zatvaran 1830–31; potom živio u progonstvu u Francuskoj, Švicarskoj i (od 1837) Londonu. Godine 1831. u Marseilleu osnovao društvo Mlada Italija (Giovine Italia) s ciljem oslobođenja i ujedinjenja talijanskih zemalja. Aktivan sudionik revolucionarnih događanja 1848–49; u Milanu pristupa Garibaldijevim dragovoljcima, član vlade u novouspostavljenoj revolucionarnoj Rimskoj Republici. Nakon sloma revolucije ponovno u izgnanstvu. U Londonu je jedan od utemeljitelja Europskoga demokratskog odbora. Nedovoljno upućen u okolnosti u Italiji, na svoju je ruku organizirao nekoliko neuspjelih ustanaka. U Italiju se vratio tek potkraj života. U ostvarenju svojih političkih zamisli aktivno je surađivao i s nekim hrvatskim političarima. Drži se jednim od najzaslužnijih ideologa talijanskoga nacionalnog ujedinjenja i preporoda.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: