Meade, James Edward

Meade, James Edward, brit. ekonomist (Swanage, 23. VI. 1907 – Cambridge, 22. XII. 1995). Predavač na Sveučilištu u Oxfordu, prof. polit. ekonomije i međunar. trgovine na Sveučilištu u Cambridgeu. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1977, zajedno s B. Ohlinom, za doprinos u teoriji međunar. trgovine. Najveći doprinos razvoju ekon. teorije dao na područjima međunar. trgovine i načinima i metodama kako ekon. teoriju primijeniti u formuliranju ekon. politika. Objavio velik broj radova od kojih su najznačajniji: Javni poslovi u njihovu međunarodnom aspektu i Teorija međunarodne ekonomske politike. U njima raspravlja o djelovanju ekon. politike na vanj. trgovinu. Ostali važniji radovi: Uvod u ekonomsku analizu i politiku; Planiranje i mehanizam cijena.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: