Meillet, Antoine

Meillet, Antoine, francuski jezikoslovac i filolog (Moulins /Allier/, 11. XI. 1866 – Châteaumeillant, 21. IX. 1936). Profesor poredbenoga jezikoslovlja na Collège de France, osnivač francuske sociološke lingvističke škole. Bavio se općim jezikoslovljem, poredbenom indoeuropeistikom (njegov je Uvod imao znatan utjecaj na pokoljenja jezikoslovaca), raznim pojedinim jezicima, indoeuropskima (tako i slavenskima) i drugima. S Alfredom Ernoutom napisao latinski etimološki rječnik.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: