Menger, Carl

Menger, Carl, austrijski ekonomist (Neu Sandez, danas Nowy Sącz, Poljska, 23. II. 1840 – Beč, 26. II. 1921). Profesor političke ekonomije u Beču. Studirao pravo i političke znanosti na Bečkom sveučilištu (1859–60), zatim u Pragu (1860–63), doktorat stekao u Krakovu. Jedan od osnivača → austrijske škole, uz → W. S. Jevonsa i → L. Walrasa začetnik teorije granične korisnosti. Pokrenuli su koncept marginalizma, poslije nazvan marginalističkom školom, koja je poslije u mnogočemu prerasla svoje osnivače i postala mnogo poznatija u svijetu. Memger je ostao poznat po analizi vrijednosti, teoretskom konceptu u kojem ključnu ulogu igra teorija subjektivne vrijednosti. Za njega korisnost postoji kao sposobnost stvari da bude postavljena u uzročni odnos prema nekoj potrebi. Vrijednost je subjektivni odnos čovjeka prema određenoj stvari. Ubraja se u kreatore suvremene neoklasične ekonomije. Njegovo shvaćanje ekonomije najbolje se vidi u najznačajnijem djelu Načela nacionalne ekonomije iz 1871. Autor je poznate tablice kojom se analizira kako se određuje vrijednost (Mengerova tablica). Ostali radovi: Problemi ekonomije i sociologije; Istraživanje metoda društvenih znanosti s posebnim osvrtom na ekonomiju.