minobacač

minobacač, 81 mm
minobacač (bacač mina), vrsta topničkog oruđa namijenjena za ciljanje samo s polaznim kutovima preko 45°. Cijev je u pravilu glatka i sa stražnje strane zatvorena, lafet je jednostavan, bez kolijevke i uređaja za kočenje i vraćanje cijevi. Projektil je mina ugl. u obliku kapi vode, čija se putanja stabilizira putem krilca. M. se dijele prema težini, kalibru i namjeni na lake (40–60 mm), srednje (81–90 mm), poluteške (105–120 mm) i teške (više od 150 mm). Prvi m. javljaju se u Rus.-jap. ratu prilikom opsade Port Arthura, nakon čega ulaze u opću primjenu. Danas su jedno od najraširenijih topničkih oruđa. U HV-u koriste se u kalibrima 60, 82 i 120 mm (domet 2,5–6 km).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: