Minsk

Minsk
Minsk (bjeloruski Mansk), gl. grad Bjelorusije i središte istoimene oblasti, 1 742 124 st. Smješten na r. Svisloč. Prvi se put spominje 1067. U XIV. st dolazi pod upravu Litve, a u XVI. st. Poljske. God. 1793. nakon druge podjele Poljske dolazi pod upravu Rusije. Tijekom stoljeća meta čestih razaranja (Napoleonovih vojnika 1812, njem. okupacije 1918, polj. okupacije 1919–20, ponovno njem. okupacije 1941–44, sovj. razaranja prilikom oslobađanja od nacista 1944). God. 1919. postaje gl. grad Bjeloruske Sovj. Socijalist. Republike. Snažan razvoj započinje nakon izgradnje želj. pruga Moskva–Varšava i Liepaja–Romny 1870-ih. Brz porast broja stanovnika nakon II. svj. rata. God. 1991. postaje gl. grad Bjelorusije te adm. središte Zajednice Nezavisnih Država (ZND). Danas je središte industrije (strojogradnja, automob., elektron., tekst., građev. i tekstilna).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: