moratorij

moratorij (kasnolat.), vremensko razdoblje u kojem se odgađa izvršavanje svih legalnih obveza i otplate duga. To je mjera drž. vlasti kojom na određeno ili neodređeno vrijeme odgađa plaćanje svih dugova ili samo dugova određene vrste. Ova mogućnost katkad postoji i u sudskoj praksi da odgodi pojedinačna plaćanja. Koristi se samo u određenim (teškim) vremenima kada je zbog objektivnih razloga otplata duga nemoguća većem broju dužnika, poput teških gosp. kriza, ratova i sl. U širem smislu odustanak od provedbe neke odluke i sl.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: