Mordvini

Mordvini, ugrofin. narod Rus. Federacije; o. 1 mil. pripadnika (o. 313 000 u Mordoviji). Imaju vlastitu staru kult. tradiciju i jezike (mokšamordvinski i erzjamordvinski), koji tvore samostalnu granu ugro-fin. jezika. Pravoslavci su. Bave se ratarstvom (uzgoj žita, krumpira i konoplje), svinjogojstvom i govedarstvom, rade u drvnoj ind.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: