meridijan

meridijan, oznaka za 16. meridijan u Zagrebu
meridijan (iz latinskoga: meridianus podnevni) ili podnevnik, kružnica na površini Zemlje koja prolazi kroz sjeverni (N) i južni (S) zemljopisni pol pod pravim kutom na ekvator. Također, bilo koja polukružnica između polova. Magnetski meridijan, zamišljena kružnica koja prolazi kroz magnetske polove. Magnetska igla kompasa postavlja se uzduž magnetskoga meridijana. Nebeski meridijan, zamišljena kružnica koja prolazi kroz sjeverni i južni nebeski pol, kroz zenit i nadir motritelja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: