Merrifield, Robert Bruce

Robert Bruce Merrifield
Merrifield, Robert Bruce, američki biokemičar (Fort Worth, 15. VII. 1921 – Cresskill, New Jersey, 14. V. 2006). Uglavnom se bavio istraživanjima u biokemiji, molekularnoj biologiji, farmakologiji i medicini. Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju za pronalazak metode dobivanja peptida i proteina (1984).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: