Mersenne, Marin

Marin Mersenne
Mersenne, Marin (latinizirano Marinus Mersenius), francuski matematičar, fizičar i glazbeni teoretičar (Oizé, 8. IX. 1588 – Pariz, 1. IX. 1648). Franjevac. Izmjerio brzinu zvuka (1636). Prvi odredio zvuk i ton kao titranje zraka, nazivan i ocem akustike. Njegovu znanstvenom krugu pripadali su Descartes, Fermat, Pascal i dr. Poznat je po brojevima oblika 2n – 1, takozvanim Mersenneovim brojevima. Ne zna se ima li konačno ili beskonačno prostih Mersenneovih brojeva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: