Mesić, Matija

Matija Mesić
Mesić, Matija, hrvatski povjesničar (Brod na Savi, 19. II. 1826 – Zagreb, 6. XII. 1878). Studirao teologiju i povijest u Zagrebu, Budimpešti, Beču i Pragu. Profesor povijesti na Pravoslovnoj akademiji (1856–74). Osnivanjem Sveučilišta (1874) preuzeo katedru za hrvatsku povijest i bio prvi rektor. U znanstvenom radu prikupljao i objavljivao izvornu arhivsku građu. Autor djela i rasprava iz hrvatske povijesti kasnoga srednjeg i početka ranoga novog vijeka (posebice za doba vladanja dinastije Jagelovića). Član JAZU. Glavni radovi: Hrvati na izmaku XV. i na početku XVI. vieka; Život Nikole Zrinjskoga, sigetskoga junaka; Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: