meteorologija

meteorologija (grč.), grana geofizike koja se bavi istraživanjem i proučavanjem pojava i procesa u Zemljinoj atmosferi, te fiz. i kem. svojstava zraka. Istražuje strukturu i sastav Zemljine atmosfere, istražuje i proučava temp., tlak zraka, vjetrove, fronte, vodenu paru u zraku, prognozu vremena, izrađuje numeričke modele kojima se opisuju i predviđaju procesi u atmosferi itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: