mezozoik

mezozoik, era u geol. prošlosti koja je trajala o. 185 mil. godina (prije 250 mil. god. do 65 mil. godina). Dijeli se na tri razdoblja: trijas, juru i kredu. U tom razdoblju došlo je do promjena u životinjskom svijetu, javile su se nove skupine poput amonita, sisavaca i ptica te kritosjemenjača među biljkama. Naglo su se razvijali gmazovi, a među biljkama prevlast su imale golosjemenjače. U m. su bili izraziti geol. procesi vezani uz alpinsku orogenezu.