micele

micele (lat.), sferične skupine velikih molekula koje dolaze skupa, posebno u koloidnim otopinama. Npr. molekule detergenta ili sapuna kada se otope u vodi stvaraju m.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: