Mignard, Pierre

P. Mignard Portret umjetnika, Pariz, Louvre
Mignard, Pierre (zvan Mignard le Romain), francuski slikar (Troyes, 17. XI. 1612 – Pariz, 30. V. 1695). Studirao u Rimu; dvorski slikar Luja XIV.; ravnatelj Akademije i manufakture Gobelins. Slikao povijesne, mitološke i sakralne kompozicije u duhu akademskoga klasicizma (iluzionistička freska u kupoli pariške crkve Val-de-Grâce) te elegantne portrete francuske aristokracije i dopadljive slike Majke Božje poznate pod nazivom “Les Mignardes” (Madona s grozdom).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: