Mihael Hrabri

Mihael Hrabri
Mihael Hrabri (rum. Mihai Viteazul, Mihai Basarab), vlaški knez (?, 1558 – Turda, Vlaška, 19. VIII. 1601). Vladao od 1593. Isprva se oslanjao na transilvanskog vojvodu Žigmunda Báthoryja te je uz njegovu potporu 1595. porazio Osmanlije kraj Calugarenija i Giurgiuja. God. 1598. sklopio mir s Osmanlijama i položio zakletvu vjernosti caru Rudolfu II. God. 1599. napao Transilvaniju i proglasio se vojvodom; sljedeće god. osvojio Moldaviju. Njegova su osvajanja bila kratkotrajna, jer ga je već potkraj iste god. car Rudolf II. potisnuo iz Transilvanije, a polj. postrojbe iz Moldavije. Usprkos diplomatskom približavanju Habsburgovcima, ubijen je po njihovu nalogu. Njegova pov. uloga dobila je posebnu važnost u vrijeme nac. preporoda u Rumunjskoj u XIX. st.