Mihael II.

Mihael II., biz. car (Amorij, Frigija, ? – ?, 2. X. 829). Isprva u voj. službi; ratovao u Armeniji. Na prijestolje stupio nakon što su njegove pristaše ubili cara Lava V. Armenca (820), njegova bivšeg prijatelja. Utemeljitelj amorijske, odn. frigijske vladarske dinastije. Glede ikonoklastičkih prijepora iskazivao neutralnost i neodlučnost, iako je osobno bio ikonoklast. Uz potporu Bugara ugušio ustanak Tome Slavena u Kapadociji (820–23). Tijekom njegova vladanja intenzivirani su arap. napadi na Bizant (izgubljena Kreta i dijelovi Sicilije).