Mihanović, Antun

Antun Mihanović
Mihanović, Antun, hrvatski književnik (Zagreb, 10. VI. 1796 – Novi Dvori, kraj Klanjca, 14. XI. 1861). Studirao pravo, radio kao sudac, te u diplomatskoj službi. Predstavio se djelom Reč domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku te prije Gaja objavio preporodne težnje. Među prvim objavljenim pjesmama bila je i Horvatska domovina (objavljena u Danici 1835), koja je pod nazivom Lijepa naša postala hrvatskom himnom. Istraživao i otkrivao stare hrvatske spomenike, a u Veneciji 1818. pronašao rukopis Gundulićeva Osmana te potaknuo njegovo objavljivanje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: