Meršić Miloradić, Mate

Meršić Miloradić, Mate, hrvatski znanstvenik, pjesnik i kulturni djelatnik iz Gradišća (Frakanava, 19. IX. 1850 – Hrvatska Kemlja/Horvátkimle, Mađarska, 15. II. 1928). Završio bogosloviju, djelovao u Gradišću, te od 1878. do smrti župnik u obližnjoj Hrvatskoj Kemlji. Bavio se filozofijom, astronomijom i matematikom objavljujući na latinskom, njemačkom, mađarskom, francuskom i engleskom jeziku. Pokrenuo prvi hrvatski list Naše novine (1910–22). Od njega potječe i uvriježen naziv Gradišće za Burgenland, kao i pjesma sa statusom tamošnje himne Hrvat mi je otac i Hrvatica mat. U pjesništvu i u kulturnoj djelatnosti središnja ličnost preporoda među gradišćanskim Hrvatima. Uz prosvjetiteljska i vjerska djela i prijevode, napisao i Slovnicu hervatskoga jezika za selske škole (1919) te veoma popularne Zibrane jačke. U Frankanavi mu je podignut spomenik, rad Ivana Meštrovića.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: