Mogilev

Mogilev, kazalište
Mogilev, grad i upravno središte istoimene oblasti u Bjelorusiji; 365 888 st. Utemeljen u XIII. st. U vrelima se prvi put bilježi 1320. Tijekom povijesti često mijenjao vladare. U sastavu Kijevske Rusije; od XIV. st. njime gospodari Litva, a od XVI. st. Poljska. God. 1596. u M. je izbila pobuna Kozaka. God. 1772. u prvoj podjeli Poljske priključen Rusiji. God. 1812. poprište bitke između rus. i franc. postrojba. God. 1915–17. sjedište rus. Gl. stožera, a 1917. sjedište kontrarevoluc. snaga. Za II. svj. rata grad je okupirala njem. vojska. Nakon rata ulazi u sastav Bjelorusije. Sačuvane crkve iz XVII. i XVIII. st. Sveučilište. Metalurgija, strojogradnja. Prom. čvorište.