Monrovia

Monrovia
Monrovia, gl. i najveći grad Liberije; 939 524 st. Smješten na obali Atlantskog oceana na otoku Bushrod i rtu Mesurado. Osn. u vrijeme mandata amer. predsj. Jamesa Monroea, kao naselje oslobođenih amer. robova. Prvo naselje (osn. 1822) nalazilo se na otoku Providenceu na ušću Mesurada. Prom., trg. i industr. središte te važna luka za naftu, cement i farmaceutske proizvode. Umjetna luka uređena je na Bushrodu. Ležišta željezne rude, plantaže kaučukovca. Sveučilište osn. 1862.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: