Ertl, Gerhard

Ertl, Gerhard, njemački fizikalni kemičar (Bad Cannstatt/Stuttgart, 10. X. 1936). Doktorirao u Münchenu (1965). Profesor na sveučilištima u Hannoveru, Münchenu i Berlinu, ravnatelj Instituta Fritz Haber. Bavi se molekulskim mehanizmima sinteze amonijaka katalizirane željezom (→ Haber-Boschov postupak) i oksidacijama ugljičnoga monoksida kataliziranima paladijem. Koristeći se fotoelektronskom spektroskopijom prvi uočio fenomen oscilatornih reakcija na površini platine. Za istraživanja kemijskih procesa na krutim površinama dobio je Nobelovu nagradu za kemiju 2007.