De Morgan, Augustus

De Morgan, Augustus, britanski matematičar i logičar (Maduraj, Indija, 27. VI. 1806 – London, 18. III. 1871). Poznat po De Morganovim zakonima u logici: a b a b, a b a b, i u teoriji skupova: A B A B A B A B. Uveo naziv matematička indukcija. Važnija djela: Formalna logika; Aritmetički spisi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: