Mosca, Gaetano

Mosca, Gaetano, talijanski politolog i pravnik (Palermo, 1. IV. 1858 – Rim, 8. XI. 1941). Sveučilišni profesor u Torinu i Rimu. Zastupnik u parlamentu 1909–19, podtajnik za kolonije 1914–16. Doživotni senator od 1919. Autor teorije o “političkoj klasi”, organiziranoj manjini koja bez obzira na oblik vladanja ima autoritet zasnovan na bogatstvu, moći, socijalnim vezama itd. Da bi svoju vlast legitimirala, politička klasa mora je prikazati kao moralnu, a za to joj služi “politička formula”, to jest sustav političkih institucija kao što su parlament, vlada, uprava, sudstvo itd. Budući da u politici djeluju dvije tendencije, aristokratska i demokratska, njima odgovaraju i dva načela vlasti, autokratski i liberalni. Zastupnik liberalne političke teorije, suprotstavio se fašističkim manipulacijama njegovih teorija. Djela: Teorija vladavine i parlamentarne vlasti; Osnove političke znanosti; Italija i Libija; Bilješke o ustavnom pravu; Elementi političke znanosti; Moderni ustavi; Aristokratsko i demokratsko načelo u prošlosti i budućnosti; Povijest političkih doktrina; Stranke i sindikati u doba krize parlamentarnog režima.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: