Musset, Alfred de

Alfred de Musset
Musset, Alfred de, franc. pjesnik, pripovjedač i dramatičar (Pariz, 11. XII. 1810 – Pariz, 2. V. 1857). Ugledna podrijetla i uz pokroviteljstvo V. Hugoa ušao u knjiž. salone. Knjiž. rad započeo romantičkom zbirkom Španjolske i talijanske priče (1829) koristeći se nar. i pov. građom. Punih dvadeset godina (1829–52) pisao je liriku, u rasponu od klasicističkih utjecaja do izrazito romantičnih ljubavnih pjesama (zbirke Prve pjesme i Nove pjesme). U dram. opusu ističe se još pov. drama Lorenzaccio (1834), a u prozi autobiografski intonirano djelo Ispovijest djeteta svojega stoljeća (1836) u kojem progovara o romantičnoj “bolesti stoljeća”. Vrlo su popularne bile njegove komedije: Marijanini hirovi i Ne šali se s ljubavlju.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: