Mustafa II. (Mustafa Oglu Mehmed IV.)

Mustafa II. (Mustafa Oglu Mehmed IV.), osmanski sultan (Edirne, 6. II. 1664 – Carigrad, 29. XII. 1703). Vladao od 1695. Doba njegove vladavine obilježili su teritorijalni gubici za Osmansko Carstvo. Godine 1696. Rusija je zauzela Azov, a nakon teška poraza od Austrije kraj Sente (1697) bio je primoran sklopiti Karlovački mir 1699. Za pobune janjičara 1703. morao odstupiti.