Kemal, Namik

Kemal, Namik, turski novinar i književnik (Tekirdag, 21. XII. 1840 – otok Hij, 2. XII. 1888). Smatra se osnivačem moderne turske književnosti i autorom koji u Tursku uvodi dramu europskoga tipa. Najpoznatija djela: drama (Domovina ili Silistra, o vojniku koji brani taj bugarski grad pred Rusima za Krimskoga rata, te povijesni roman Cezmi. Uređivao i pokretao više listova, često odlazio u izbjeglištvo.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: