NASA

NASA, logo
NASA (akr. od engl. National Aeronautics and Space Administration), amer. nac. uprava za svemirska istraživanja osn. 1958. sa sjedištem u Washingtonu. Zapošljava više od 20 000 znanstv. i tehn. osoblja. Razni istraž. centri nalaze se diljem SAD-a: Cape Canaveral, Florida, Pasadena, San Francisco, Houston i dr. Program istraživanja letjelicama Pioneer (od 1958) pripremao je najvažniji program Apollo, koji je omogućio spuštanje čovjeka na Mjesec. Kasniji programi NASA-e usmjereni su na istraživanja ostalih nebeskih tijela u Sunčevu sustavu.