Nelson, Horatio

Horatio Nelson
Nelson, Horatio, britanski viceadmiral (Burnham Thorpe, Norfolk, 29. IX. 1758 – kraj Trafalgara, 21. X. 1805). Značajno utjecao na pomorsku taktiku svojega doba primjenom koncentracije snaga. U mornarici od 12. godine, a kapetan u 21-oj. Istaknuo se u francuskim revolucionarnim ratovima i bitkama kraj St. Vincenta 1791. i Abuqira 1789, kada je uništio francusku flotu i osvojio prevlast na Sredozemlju. Vojnički i životni vrhunac doživio u bitki kraj Trafalgara, u kojoj je uništio francusko-španjolsku flotu, otklonio opasnost od invazije Velike Britanije i osigurao britansku prevlast na moru za cijelo jedno stoljeće. Na Trafalgar Squareu u Londonu nalazi se spomenik posvećen njemu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: