Neruda, Jan

Jan Neruda
Neruda, Jan, češki pjesnik, pripovjedač, novinar i kazališni kritičar (Prag, 9. VII. 1834 – Prag, 22. VIII. 1891). Pripadao skupini realističkih pisaca, takozvanih majevaca, okupljenih oko almanaha Máj. U njegovim početničkim stihovima prevladavaju pesimistični motivi (Grobno cvijeće), a u zrelijim fazama borbeno-nacionalni i socijalni. Kao novinar isticao se sjajnim feljtonima. Zbirke: Kozmičke pjesme; Balade i romance; Knjiga stihova; Jednostavni motivi. U proznim radovima prikazuje život ljudi koji ga okružuju, radnika i sirotinje (Malostranske pripovijetke)
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: