Nestorije

Nestorije (grč. Nestórios), carigradski patrijarh (Germanica Cesarea, Sirija, o. 380 – oaza Kargeh, sjev. Egipat, o. 451). Monah u Antiohiji, sljedbenik antiohijske teol. škole; carigradski patrijarh 428–431. U kristološkim kontroverzijama između antiohijske i aleksandrijske škole naglašavao protiv aleksandrijskih monofizitističkih tendencija odvajanje božanske i ljudske naravi. Tako je tvrdio da su u Kristu dvije osobe, božanska i ljudska, i da je Marija Kristorodica, a ne Bogorodica. Gl. protivnik aleksandrijski patrijarh Ćiril uspio je postići njegovu osudu na IV. ekumenskom saboru u Efezu (431), N. je prognan, a njegovi pristaše (nestorijanci) su u drugoj pol. V. st. osnovali Nestorijansku crkvu u sjev. Siriji i Perziji. U progonstvu je N. napisao svoju obranu Zagovornik Božjega trpljenja (sačuvani fragmenti) i autobiografiju Heraklidova knjiga.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: