Sutherland, Earl Wilbur, ml.

Sutherland, Earl Wilbur, ml., amer. farmakolog i fiziolog (Burlingame, 19. IX. 1915 – Miami, 9. III. 1974). Diplomirao medicinu na Sveučilištu Washington u St. Louisu. Prof. farmakologije na Sveučilištu Western Reserve i prof. fiziologije na Sveučilištu Vanderbilt. Za otkriće cikličkog adenozin-monofosfata (cAMP) i njegove uloge u mnogobrojnim metaboličkim procesima u stanici, dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1971.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: