Niigata

Niigata, grad i luka, prefektura Niigata, Japan; 501 431 st. Leži u sred. dijelu otoka Honshűa, na obali Jap. mora, na ušću r. Shinano. Upr. središte istoimene prefekture. U feud. razdoblju važna luka za rižu; danas najvažnija jap. luka na Jap. moru (trgovina s Juž. Korejom i Rusijom). Ležišta prir. plina i hidroelektrana. Brodogradnja; kem., tekst., kovinska ind., proizvodnja papira i strojeva. Jako oštećen u potresu 1964.