Nikola I. Romanov

Nikola I. Romanov (Nikolaj Pavlovič Romanov), ruski car (Carsko Selo, danas Puškin, kraj Sankt Peterburga, 6. VII. 1796 – Petrograd, 2. III. 1855). Sin cara → Pavla I. Naslijedio starijega brata → Aleksandra I. Vladao od 1825. Represivnim mjerama ugušio bunu → dekabrista u prosincu 1825. Zaveo strog sustav carskoga samodržavlja. Ugušio poljski ustanak (1830–31), te intervenirao u suzbijanju mađarske revolucije 1848–49. Nazvan “žandarom Europe”. Mirom u Edirneu (1829) postigao za Rusiju teritorijalno proširenje na Crnome moru na račun Turske, te pravo zaštite nad Vlaškom, Moldavijom i Srbijom. U → Krimskom ratu (1853–56) pretrpio poraz.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: