Nikola I., sv.

Nikola I., sv., papa od 858. (Rim, oko 800 – Rim, 13. XI. 867). Prvi od velikih srednjovjekovnih papa (zvan Veliki). Pravnik i teolog; prvi papa okrunjen tijarom. Nastojao učvrstiti primat u Katoličkoj crkvi, čime je došao u sukob s bizantskim patrijarhom Focijem, kojega je izopćio (863) i podupro njegova suparnika Ignacija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: