Nikomah

Nikomah (grčki: Nikómakhos), grčki matematičar i filozof neopitagorovac (Gerasa, Arabija, I. st.). Polazeći od Pitagorina učenja razvio tezu o broju kao primarnoj strukturi svijeta, istodobno i predložak po kojem je svijet stvoren iz jednoga. Prvi je od grčkih mislilaca odvojio aritmetiku od geometrije. Njegov udžbenik aritmetike preveli su na latinski Apulej i Boetije, pa je stekao veliku popularnost i utjecao na renesansne platoniste. Sačuvan mu je i spis o teoriji glazbe.