Tomonaga, Sin-Itiro

Sin-Itiro Tomonaga
Tomonaga, Sin-Itiro, japanski fizičar (Tokyo, 31. III. 1906 – Tokyo, 8. VII. 1979). Studirao fiziku u Kyotu, doktorirao u Lepzigu. Sveučilišni profesor u Tokyju. Bavio se kvantnom elektrodinamikom. Za temeljna istraživanja u kvantnoj elektrodinamici s dalekosežnim posljedicama na fiziku elementarnih čestica podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 1965. sa J. Schwingerom i R. Ph. Feynmanom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: