Nižinski (Nijinsky), Vaclav (Vaslav) Fomič

Vaclav Fomič Nižinski
Nižinski (Nijinsky), Vaclav (Vaslav) Fomič, ruski plesač i koreograf poljskoga podrijetla (Kijev, 12. III. 1890 – London, 8. IV. 1950). Studirao na Carskoj baletnoj školi u Sankt Peterburgu, još za školovanja počeo nastupati, od 1905. baletni solist. Kao solist trupe Les Ballets russes S. Djagiljeva u Parizu (1909–14) svrstao se u najveće plesače svijeta. Godine 1912. počeo koreografirati, 1914. osnovao vlastitu trupu, poslije internacije u Mađarskoj na početku I. svjetskoga rata otišao (1916) u Ameriku. Tamo nastupao u New Yorku, Buenos Airesu i Montevideu. Godine 1917. vratio se u Europu, nastupao u nizu glavnih gradova, zbog duševne poremećenosti povukao se 1919. s pozornice i ostatak života, uz povremenu suradnju s raznim kazalištima, proveo u bolnicama. Napisao dnevnik koji je 1936. objavila njegova supruga.