Novak, Viktor

Novak, Viktor, jugosl. povjesničar (Donja Stubica, 4. II. 1889 – Beograd, 1. I. 1977). Od 1924. do umirovljenja 1959. prof. hrv. povijesti i pomoćnih pov. znanosti u Beogradu. U vrijeme II. svj. rata uhićen i zatočen u logoru Banjici. Dao značajne prinose u proučavanju pomoćnih pov. znanosti (Latinska paleografija, 1952. i dr.). Njegovo djelo Magnum Crimen. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj (1948), u kojem iznosi niz falsifikata o Kat. crkvi u Hrvatskoj u II. svj. ratu, poslužila je stvaranju antihrv. propagande u godinama koje su prethodile raspadu Jugoslavije (ponovno objavljeno u Srbiji 1986).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: