Noverre, Jean-Georges

Jean-Georges Noverre
Noverre, Jean-Georges, franc. plesač, koreograf i baletni teoretičar (Pariz, 29. IV. 1727 – Saint-Germain-en-Laye, 19. X. 1810). Debitirao 1743. u Operi Comique. Poslije djelovao u više gradova, 1754. postao “maitre de ballet” i počeo koreografirati, potom radio u Njemačkoj, Engleskoj i Austriji. Potkraj života spremao baletni leksikon. U Pismima o plesu i baletu (1760) tražio da se koreograf služi partiturom pisanom specijalno za balet i da se u balet uvede pantomima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: