novi realizam

novi realizam, umjetnički smjer u modernoj likovnoj umjetnosti. Ime potječe od francuskoga kritičara Pierrea Restanyja za umjetnička ostvarenja skupine slikara (Y. Klein, Arman, Christo, J. Tinguely, M. Raysse i dr.) koja se temelje na ludičnosti dadaizma i ikonografiji potrošačkoga društva. Srodna mu je umjetnost pop-arta u Engleskoj i Americi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: