Oaxaca

Oaxaca, sav. država (od 1824) u juž. Meksiku, uz obalu Tihog oceana; 95 364 km2, 3 625 500 st. Gl. grad Oaxaca, veći gradovi San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza i Santo Domingo Tehuantepec. Jedna od najvećih i najsiromašnijih država Meksika. Većinom planinska (Sierra Madre del Sur), na J (obala Tihog oceana) i S nizine. Ist. dio je na nižoj Tehuantepečkoj prevlaci. Klima većinom blaga, sjev. i ist. dio vrući i suši. Više od 1/3 st. čine potomci starih naroda Zapoteka i Mixteka (najveća indijanska zajednica u Meksiku). Oko pol. aktivnog stanovništva zaposlena u poljoprivredi (kukuruz, pšenica, kava, šećerna trska, duhan, trop. voće) i šumarstvu (šume bogate skupocjenom ebanovinom i mahagonijem). Drvna ind., proizvodnja cigareta, sapuna i indijanskih pokrivača. Rudarstvo slabo razvijeno iako postoje ležišta zlata, srebra, urana, dijamanata, oniksa i dr. Turizam. NP Lagunas de Chacahua (na JZ, uz obalu Tihog oceana) i Benito Juárez (s od gl. grada). Arheol. nalazišta Monte Albán i Mitla s ostacima naseobina pretkolumbovskih naroda Zapoteka (III–X. st.) i Mixteka (od X. st. do 1521).