Odiseja

Odiseja, starogrč. ep pripisan Homeru, u kojem se prikazuju desetogodišnja lutanja i pustolovine Odiseja na povratku iz Trojanskog rata na Itaku. Za razliku od Ilijade, nije ratnički ep, jer prikazuje svijet mornarskih pustolovina i obiteljski život, postavljajući drugačiji sustav vrijednosti. Likovi iz Odiseje (Odisej, Telemah, Penelopa) kao i gl. motivi (putovanje, potraga za vlastitim korijenima, epizode s Kiklopom, Kirkom, Kalipsom) česti su motivi u svj. književnosti i predložak Joyceova Uliksa. Podijeljena je u 24 pjevanja u heksametrima (12 103 stiha).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: